Politica pe linie de mediu


In domeniul mediului este de a livra produse care să corespundă cerinţelor clienţilor săi, cerinţelor legale şi de reglementare aplicabile si să minimizeze impactul activităţilor locale asupra mediului.Obiectivele noastre generale în domeniul mediului sunt următoarele:

 • satisfacerea cerinţelor clienţilor
 • Fiecare livrare trebuie să constituie o recomandare pentru afaceri ulterioare, iar cererile şi condiţiile clientului trebuie realizate prin angajamentele noastre şi prin produse conforme cu criteriile agreate

 • îmbunătăţirea continuă a proceselor, produselor şi asigurarea că acestea se realizează într-un cadru care nu contravine legislaţiei de mediu în vigoare

 • preocuparea pentru păstrarea unui echilibru între cerinţele sociale, economice şi de mediu

 • implicarea fiecărui salariat prin conştientizare, instruire şi motivare

 • valorificarea materialelor refolosibile, economisirea resurselor naturale, reducerea volumului de deşeuri produse


 • Realizarea acestor deziderate şi prin urmare, scopul nostru de a continua să funcţionăm ca o entitate competitivă şi de succes, vor fi deopotrivă determinate de resursele noastre, de organizarea noastră, de dăruirea pe care o acordăm muncii noastre şi mai presus de toate, de atitudinea noastră faţă de protejarea mediului. Această declaraţie angajament va fi comunicată tuturor salariaţilor, publicului şi va fi periodic analizată pentru adecvarea ei continuă.


  Realizarea acestor deziderate şi prin urmare, scopul nostru de a continua să funcţionăm ca o entitate competitivă şi de succes, vor fi deopotrivă determinate de resursele noastre, de organizarea noastră, de dăruirea pe care o acordăm muncii noastre şi mai presus de toate, de atitudinea noastră faţă de protejarea mediului. Această declaraţie angajament va fi comunicată tuturor salariaţilor, publicului şi va fi periodic analizată pentru adecvarea ei continuă.

  CERTIFICARI


  sc RECYCLING MONDO PLAST srl:
  RINA SIMREX :ISO 9001:2015. acreditare RENAR
  ISO 14001:2015 acreditare RENAR
  OHSAS 18001:2007 acreditare RENAR  Prieteni cu mediul

  sc RECYCLING MONDO PLAST srl