parallax background

Refacerea capacității de reziliență a RECYCLING MONDO PLAST SRL prin investiții durabile

S.C. RECYCLING MONDO PLAST SRL

Cod de identificare fiscală 25832264, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J03/873/2009, cu sediul în ARGEŞ, localitatea Argeşelu, nr. 74, anunță semnarea, în data de 27.12.2022 a Contractului de finanțare nr. 173/486/POC/4.1.1.BIS, pentru implementarea proiectului cu titlul "Refacerea capacității de reziliență a RECYCLING MONDO PLAST SRL prin investiții durabile", aferent Cod SMIS 15865.

Proiectul va fi implementat în Sat Argeșelu, Comuna Mărăcineni nr. 74D, județ Argeș, prin intermediul unei finanțări nerambursabile acordate prin Programul Operațional Competitivitate 2014 - 2020, Axa prioritară 4 ”Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și pregătirea unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei”, Prioritatea de investiţii 4.1. „Sprijinirea capacității IMM-urilor de a crește pe piețele regionale, naționale și internaționale și de a se angaja în procesele de inovare”, Acţiunea 4.1.1 BIS – „Investiţii în retehnologizare în domeniul construcţiilor”.

S.C. RECYCLING MONDO PLAST SRL a încheiat Contractul de finanțare nr. 173/486/POC/4.1.1.BIS cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Competitivitate 2014-2020.

Valoarea totală a proiectului este de 5,217,434.3300 Lei din care 2,403,169.2300 Lei reprezintă finanțarea nerambursabilă.

Obiectivul general al proiectului: obiectivul general al societății este acela de a-și asigura o creștere durabilă prin realizarea unei investiții inițiale cu scopul de a dezvolta afacerea în domeniul aferent Codului CAEN 2221 – Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor și profilelor din material plastic, ceea ce presupune investiții în utilaje performante care să asigure calitatea serviciilor și produselor la nivelul standardelor existente pe piața natională și internațională, creșterea portofoliului de comenzi și a numărului de clienți și să utilizeze în mod optim capacitățile de producție create prin implementarea acestui proiect de investiții.

Obiective specifice ale proiectului: Consolidarea societății prin dezvoltarea activității în domeniul fabricării plăcilor, foliilor, tuburilor și profilelor din material plastic Achiziționarea de echipamente noi, de ultimă generație și prietenoase cu mediul; Creșterea productivității muncii în anul 3 de sustenabilitate față de cea din anul 2021 cu un procent de peste 15% și atingerea unui număr mediu de angajați cel puțin egal cu cel de la nivelul anului 2021.

Rezultate aşteptate:
 • R1. Dezvoltarea durabilă a activității societății prin achiziționarea de echipamente noi, performante și prietenoase cu mediul;
 • R2. Organizarea procedurilor de achiziții și semnarea contractelor cu furnizorii (acolo unde este cazul);
 • R3. Îndeplinirea indicatorilor asumați prin prezentul proiect.
 • Perioada de implementare a proiectului este de la data semnării contractului de finanțare, 27.12.2022, până la 31.12.2023.

  Descarcă comunicatul de presă original

   
   

  Anunț public

  privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

  S.C. RECYCLING MONDO PLAST S.R.L. cu sediul în comuna Mărăcineni, sat Argeșelu, nr. 74D, județul Argeș, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Refacerea capacității de reziliență a RECYCLING MONDO PLAST S.R.L." propus a se implementa în comuna Mărăcineni, sat Argeșelu, nr. 74D, județul Argeș.

  Informațiile privind proiectul propus/memoriul de prezentare pot fi consultate la sediul APM Argeș, municipiul Pitești, str. Egalității, nr. 50A, jud. Argeș în zilele de luni — vineri, între orele 8-13.

  Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Argeș, municipiul Pitești, str. Egalității nr. 50 A, jud. Argeș.

  Descarcă comunicatul de presă original

   
   
  Anunt public privind decizia etapei de incadrare SC RECYCLING MONDO PLAST SRL cu sediul in comuna Maracineni, sat Argeselu, nr 74D, judet Arges, titular al proiectului “Refacerea capacitatii de rezilienta a RECYCLING MONDO PLAST S.R.L.” propus a se implementa in comuna Maracineni, sat Argeselu, nr 74D, judetul Arges, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Arges – nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, nu se supune evaluarii adecvate si nu se supune evaluarii impactului asupra corpurilor de apa, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului si de evaluare adecvata, pentru proiectul: “Refacerea capacitatii de rezilienta a RECYCLING MONDO PLAST SRL” propus a se implementa in comuna Maracineni, sat Argeselu, nr 74D, judetul Arges.

  Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la APM Arges cu sediul in Pitesti, str Egalitatii, nr 50, judetul Arges, in zilele de luni-vineri intre orele 10:00-13:00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmag.anpm.ro

  Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare la sediul APM Arges, in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM Arges.

  Descarcă comunicatul de presă original